Всички филми и други видеоклипове на нашия уебсайт са достъпни и в многобройни платформи на социалните медии. Нашият уебсайт има ексклузивни връзки към youtube.com, vk.com, video.google.com и facebook.com, наред с други сайтове. В него се публикуват видеоклипове, които са добавени и споделени в много уебсайтове.

Нашите сървъри не съхраняват никакви видеоклипове. В резултат на това срещу уебсайта sinevizyonda.com не могат да бъдат заведени съдебни дела. Ако притежателите на права поискат филмите да бъдат премахнати, нашият уебсайт ще се отнесе сериозно към искането.